Guarantee banner image

100 % záruka vrátenia peňazí

Bezpečné zakúpenie softvéru v lizengo

Vďaka 100 % záruke vrátenia peňazí* môžete v lizengo bezstarostne nakupovať. Ak by ste po nákupe produktu nečakane zistili, že získaný tovar nespĺňa vaše očakávania, nemusíte sa obávať o vaše náklady.

Preto môžete u nás získať najaktuálnejší softvér bezpečne a bez problémov. A ak by ste sa nedopatrením „pomýlili“ a zakúpené výrobky ste ešte nepoužili, náš Zákaznícky servis Vám rád pomôže pri výmene alebo stornovaní Vašej objednávky.

Náš prísľub

trusted shops
Ochrana zákazníka Trusted Shops
geld zurueck
100 % záruka vrátenia peňazí
ersatz
Náhrada v prípade problémov

Ak by sa vyskytol prípad stornovania, dostanete samozrejme späť celú nákupnú sumu a môžete si ušetriť ďalšie nepríjemnosti. Na to stačí dôkaz o získaní produktu v spoločnosti lizengo (napríklad zaslanie príslušnej faktúry/účtu) a následne písomné prehlásenie, že ste uvedený produkt nepoužili, nepoužijete ho v budúcnosti a že produkt nebude sprostredkovaný ďalším stranám, resp. v budúcnosti odovzdaný. Akonáhle dostaneme písomné prehlásenie a dôkaz o kúpe, zariadime vrátenie celej nákupnej sumy a prevedieme ju na bankový účet, ktorý máme zaznamenaný. V súvislosti s tým prebieha proces spracovania a spoločnosť lizengo uskutoční vrátenie peňazí najneskôr 14 dní po prijatí dôkazu a prehlásenia.

Vaše 4 kroky pre záruku vrátenia peňazí

Krok 1

Požiadať zákaznícky servis o stornovacie dokumenty

Krok 2

Vyplnený dokument zaslať späť

Krok 3

Overenie našim zákazníckym servisom

Krok 4

Peniaze vrátené späť do 14 dní

V niektorých prípadoch môže byť doba platnosti 100 % záruky vrátenia peňazí* obmedzená. Tým sú postihnuté produkty, ktoré majú pevne stanovenú dobu platnosti, ako napríklad Microsoft Office 365. Obdobie uplatnenia záruky bude prirodzene skrátené len pri produktoch, u ktorých sa predpokladá kratšia doba platnosti. Aj pri produktoch s časovým obmedzením je Vám samozrejme poskytnutá 100 % záruka vrátenia peňazí*.

Záruka je obmedzená na 3 roky od dátumu vystavenia faktúry. Z nej sú vyradené produkty, ktorých doba používania je obmedzená. U takých produktov je záruka obmedzená na dobu používania produktu. Po predložení dokladu, že bol produkt zakúpený u spoločnosti Lizengo, a predložení písemného potvrdenia, že sa produkt už nepoužíva a nebol sprístupnený žiadnej tretej strane, bude bez uvedenia dôvodu vráteno 100 % zaplatenej ceny. K vráteniu peňazí dôjde 14 dní po prijatí dokladu a potvrdení spoločnosťou Lizengo.

Live Chat Live Chat