Informácie k DIČ

 

Daňové identifikačné číslo vždy začína na dvojmiestny kód krajiny EÚ.
V prípade, že je sídlo Vašej firmy v Nemecku, potom je Váš kód krajiny napríklad DE.
Úplné DIČ pre Nemecko má ďalej 9 číslic. Príkladom správneho DIČ by tedy bolo tiež DE123456789.

Nižšie nájdete tabuľku s informáciami o daňových identifikačných číslach pre ostatné krajiny EÚ:

AT Rakúsko ATU99999999 Blok 9 znakov, kde prvý znak po predpone je vždy „U“.
BE Belgicko BE0999999999 alebo BE9999999999 Blok 10 znakov, staré deväťmiestne čísla sú doplnené predradenou číslicou 0.
BG Bulharsko BG999999999 alebo BG9999999999 Blok 9 alebo 10 číslic
CY Cyprus CY99999999L Blok 9 znakov, posledné miesto musí byť písmeno.
CZ Česko CZ99999999 alebo
CZ999999999 alebo
CZ9999999999
Blok 8, 9, alebo 10 číslic
DE Nemecko DE999999999 Blok 9 číslic
DK Dánsko DK99999999 Blok 8 číslic
EE Estónsko EE999999999 Blok 9 číslic
GR Grécko EL999999999 Predpona EL, kódu ISO 639-1 pre grécky jazyk, nasledovaná blokom 9 číslic, ktoré sú rovnaké ako DIČ spoločnosti, Α.Φ.Μ. (AFM). Ak by bolo DIČ staršie a ešte nemalo dĺžku 9 číslic, vkladajú sa medzi EL a daňové identifikačné číslo úvodné nuly. Posledná číslica je kontrolná číslica obsiahnutá v Α.Φ.Μ..
ES Španielsko ESX9999999X Blok 9 znakov. Prvý a posledný znak môže byť numerický alebo alfanumerický, ale oba nesmú byť číselné. Skladá sa z „ES“ nasledované kódom CIF (Código de Identificación Fiscal) alebo u živnostníkov (Autónomos) kódom NIF (Número de Identidad Fiscal).
FI Fínsko FI99999999 Blok 8 číslic
FR Francúzsko FRXX999999999 Blok s 2 znaky, ktoré môžu byť buď numerické, alebo alfanumerické, nasledované blokom 9 číslic
GB Spojené kráľovstvo

GB999999999 alebo
GB999999999999[16] alebo
GBGD999[17] alebo
GBHA999[18]

Blok 9 alebo 12 číslic alebo bloku s 5 znakmi
  Ostrov Man GB – Pozn.: Ostrov Man nie je členom EÚ.
HR Chorvátsko HR99999999999 Blok 11 číslic
HU Maďarsko HU99999999 Blok 8 číslic
IE Írsko IE9S99999L alebo
IE9999999LI
Blok 8 číslic, druhé miesto môže a posledné miesto musí byť písmeno, alebo blok 7 číslic nasledovaný písmenom od A do W a písmenom od A doI
IT Taliansko IT99999999999 Blok 11 číslic
LT Litva LT999999999 alebo
LT999999999999
Blok 9 alebo 12 číslic
LU Luxembursko LU99999999 Blok 8 číslic
LV Lotyšsko LV99999999999 Blok 11 číslic
MT Malta MT99999999 Blok 8 číslic
NL Holandsko NL999999999B99 Blok 12 znakov. 10. miesto po predpone je vždy „B“.
PL Poľsko PL9999999999 Blok 10 číslic
PT Portugalsko PT999999999 Blok 9 číslic
RO Rumunsko RO999999999 Blok minimálne 2 a maximálne 10 číslic
SE Švédsko SE999999999999 Blok 12 číslic
SI Slovinsko SI99999999 Blok 8 číslic
SK Slovensko SK9999999999 Blok 10 číslic
SM San Maríno SM 999 alebo SM 99999 (príklady) nepárny počet číslic – pozn.: San Maríno nie je členom EÚ. 


Zdroj informácií: https://de.wikipedia.org/wiki/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

 

Naposledy prohlíženo
Live Chat Live Chat